Welke duurzaamheidsmethode past bij uw vraagstelling en bij uw visie op duurzaamheid?

Duurzaamheidsvragen gaan vaak gepaard met een rijk scala aan financiële, technische, sociale en milieu gerelateerde afwegingen, die elkaar onderling kunnen tegenspreken. Er zijn steeds meer methoden beschikbaar die het beantwoorden van duurzaamheidsvraagstukken ondersteunen. Maar welke methode past bij uw vraagstuk?

Eigenlijk moet voorafgaand aan elke duurzaamheidsanalyse helder zijn wat de vraagstelling is en hoe naar duurzaamheid wordt gekeken. Maar hoe gaat dat? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een aanpak ontwikkeld die helpt bij het formuleren van de vraag. Daarbij hoort wat duurzaamheid volgens de vraagsteller is. Vervolgens wordt de meest geschikte methode bij de vraagstelling gezocht. De aanpak is zowel geschikt voor interne (binnen een bedrijf) als externe (samen met alle stakeholders) vraagstelling. Vaak is het raadzaam om vanaf het begin het perspectief van de stakeholders mee te nemen. Dit vergroot de kans op draagvlak voor de uiteindelijke resultaten van de duurzaamheidsanalyse en daarmee ook de keuzes die u op basis van de analyse wilt maken.