Toelichting wegwijzer biobased economy

Met de illustratie ‘Biobased economy, tools for sustainable and safety assessments’ brengt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) twee, gerelateerde, biobased ketens in beeld. Dat doen we op basis van twee concrete duurzaamheidsvragen. Voor iedere vraag laat een wandelroute door de keten zien hoe stakeholders met duurzaamheid bezig zijn en welke duurzaamheidstools ze daarbij gebruiken. Het RIVM geeft daarmee duiding aan de verschillende posities en ontwikkelingen in deze voorbeeldketens. De wandelroutes noemen we hierna de ‘algenroute’ en de ‘frituurvet-biodiesel route’.