Het doel van Questionmark is om zoveel mogelijk mensen te steunen en motiveren in het bewust boodschappen doen. Met het creëren van transparantie binnen productieketens en naar consumenten wil Questionmark de vraag en aanbod naar duurzamere producten stimuleren. Daarbij denkt Questionmark dat de dialoog, over wat nu wel en niet duurzaam is, onvermijdelijk is en daarom wordt deze gefaciliteerd.

Questionmark adviseert mensen niet wat ze moeten kopen, maar zet alleen aan tot het maken van bewuste keuzes. Om deze doelstellingen te bereiken doet Questionmark onderzoek naar de duurzaamheid van consumentenproducten op de thema’s: volksgezondheid, milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Daarnaast ontwikkelen ze state-of-the-art technologie en communicatiemiddelen.

Link

Questionmark

Organisatie 

Stichting Questionmark 

Doelgroep 

Consumenten 

Analyseniveau 

Product, keten

Thema's 

Dierenwelzijn, energie en klimaat, biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit, voeding en gezondheid