Duurzaam Bouwen Calculator ( DuboCalc Duurzaam Bouwen Calculator (Duurzaam Bouwen Calculator)) is een softwaretool om snel en eenvoudig de duurzaamheid en milieukosten van ontwerpen en inschrijvingen in de Grond-, Weg & Waterbouw (GWW) te berekenen en onderling te vergelijken. DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van de winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s; de Milieukostenindicator ( MKI Milieukostenindicator (Milieukostenindicator)). De methode is gebaseerd op de methodiek van levenscyclusanalyse ( LCA levenscyclusanalyse (levenscyclusanalyse)) volgens de ISO14040 norm en NEN-EN 15804 en op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

DuboCalc is door Rijkswaterstaat in eigen beheer ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor alle opdrachtgevers en marktpartijen, momenteel via een licentie. DuboCalc maakt voor de berekeningen gebruik van de Nationale Milieudatabase (beheerd door Stichting Bouwkwaliteit).

Link

DuboCalc

Organisatie 

Rijkswaterstaat

Doelgroep 

Bedrijven en overheden als opdrachtgever

Analyseniveau 

Projectniveau

Thema's 

Klimaatverandering, energie, circulaire economie en afval