De Standard on Responsible Soy Production (standaard voor verantwoorde sojaproductie) is opgesteld ter bevordering van duurzame sojateelt en -consumptie wereldwijd. De missie van dit initiatief is om te bevorderen dat huidige en toekomstige soja wordt geproduceerd op een verantwoorde manier, waarbij de sociale- en milieu-impacts van de teelt worden teruggedrongen, terwijl de economische status van de producent gehandhaafd of verbeterd wordt.

De standaard omvat eisen om het omvormen van natuurgebieden met een hoge conserveringswaarde tot soja-akkers tegen te gaan en om eerlijke arbeidscondities in de sojaketen te verzekeren. Bedrijven die voldoen aan de eisen in de standaard worden gecertificeerd met een keurmerk.

Een vergelijkbare organisatie en standaard bestaat voor palmolie: 'Standard on Responsible Palm Oil Production'.

Link

Round table on responsible soy production, Round table on responsible palm oil production

Organisatie 

Round Table on Responsible Soy ( RTRS Round Table on Responsible Soy (Round Table on Responsible Soy)): een internationaal platform waarin sojaproducenten, sojahandel, verwerkende industrie, banken en maatschappelijke organisaties samenwerken om duurzaamheidscriteria voor de mondiale sojateelt te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren.

Round table on responsible palm oil production ( RSPO Round table on responsible palm oil production (Round table on responsible palm oil production)).

Doelgroep 

Bedrijven en consumenten (via label) 

Analyseniveau 

 

Thema's 

Arbeid, mensenrechten, energie en klimaat, landgebruik