Een maatschappelijke kosten-batenanalyse ( MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse (maatschappelijke kosten-batenanalyse)) probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project of beleidsoptie op de welvaart van Nederland in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten zoals de effecten van een project op geluidsoverlast of de natuur.

Link

Maatschappelijke kosten-batenanalyses

Organisatie 

o.a. TU Delft, Platform 31, Twijnstra Gudde, Decisio, Kennisplatform Verkeer en Vervoer 

Doelgroep 

Bedrijfsleven, overheden, onderzoeksinstellingen

Analyseniveau 

Nationaal, lokaal, regionaal

Thema's 

Arbeid, welzijn en cultuur, voeding en gezondheid, ruimte, veiligheid, grondstoffen, landgebruik, energie en klimaat, bodem- water- en luchtkwaliteit, afval, gezondheid, biodiversiteit, macro-economische ontwikkeling