Het Global Reporting Initiative ( GRI Global Reporting Initiative (Global Reporting Initiative)) is een wereldwijd netwerk van verschillende stakeholders. Deskundigen in het netwerk stellen via werkgroepen richtlijnen op voor maatschappelijke verslaggeving over hun bedrijfsvoering en –resultaten, waarbij duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol spelen… Deze stakeholders komen met name uit het bedrijfsleven (gebruikers) en onderzoeksinstellingen overal ter wereld.

De richtlijnen van GRI bestaan uit principes voor het bepalen van de inhoud van de verslaglegging voor bedrijven en voor het waarborgen van de kwaliteit van de informatie in het verslag. De richtlijnen van GRI bevatten prestatie-indicatoren op de drie duurzaamheidselementen People, Planet en Profit.

Link

Global reporting initiative

Organisatie 

Global Reporting Initiative

Doelgroep 

Bedrijven (grote internationale bedrijven) 

Analyseniveau 

Sector 

Thema's 

Arbeid, mensenrechten, onderwijs, welzijn en cultuur, voeding en gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, energie en klimaat, biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit, grondstoffen, concurrentie, transparantie, macro-economische prestaties, economie van het bedrijf, innovatie