De Milieubarometer is een online meetinstrument, dat de milieuprestatie en bijbehorende kosten van bedrijven en instellingen zichtbaar maakt. Het instrument is ontwikkeld voor ondernemers en managers van organisaties om kosten te besparen en om hun milieu-inspanningen zichtbaar te maken of verbeteren.

De Milieubarometer berekent de milieuscore, de CO2 koolstofdioxide (koolstofdioxide )-voetafdruk en bijbehorende kosten op basis van gegevens over energie, watergebruik, afval, emissies (uitstoot), transport en eventueel papierverbruik. Het programma bepaalt op basis daarvan de kosten, indicatoren om de efficiëntie te verbeteren en mogelijke besparingsmaatregelen.

Aan de Milieubarometer is de MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen )-balans gekoppeld. De MVO-balans is een instrument om de milieu- en kostendata uit te breiden met people en profit–data. Hiermee kunnen bedrijven hun inspanningen over alle duurzaamheidsthema's monitoren.

Link

Milieubarometer

Organisatie 

Stichting Stimular

Doelgroep 

Bedrijven (Nederlandse MKB Midden- en kleinbedrijf (Midden- en kleinbedrijf)-bedrijven)

Analyseniveau 

Sector

Thema's 

Energie en klimaat, afval, bodem- water- en luchtkwaliteit, grondstoffen