The Sustainability Consortium ( TSC The Sustainability Consortium (The Sustainability Consortium)) zet zich in voor het op wetenschappelijke basis verbeteren van de duurzaamheid op productniveau. Zij ontwikkelt daarvoor methoden om de duurzaamheid van producten te meten, de benodigde gegevens te verzamelen en toegankelijk te maken en om verbeteropties te identificeren.

TSC heeft een Sustainability Measurement & Reporting System ( SMRS Sustainability Measurement & Reporting System (Sustainability Measurement & Reporting System)) ontwikkeld om de duurzaamheid van producten te meten en er over te rapporteren. Met SMRS kunnen bedrijven besluitvorming over duurzaamheid verbeteren en stelt het ze in staat betere producten te ontwikkelen door inzicht te hebben in alle fasen van de levenscyclus van een product.

Link

Sustainability Measurement& Reporting System ( SMRS Sustainability Measurement & Reporting System (Sustainability Measurement & Reporting System))

Organisatie 

The Sustainability Consortium

Doelgroep 

Bedrijven 

Analyseniveau 

Product

Thema's 

Arbeid, mensenrechten, onderwijs, veiligheid, energie en klimaat, biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit, grondstoffen, landgebruik