De Ecologische Voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid land (mondiale hectares) die jaarlijks nodig is voor onze consumptie. De voetafdruk kan bepaald worden voor personen, landen, steden, instituten, bedrijven, producten en diensten.

Een voorbeeld van een voetafdruk van landen is de tweejaarlijkse publicatie 'Living Planet Report' met de resultaten voor 151 landen met meer dan 1 miljoen inwoners. Daarnaast zijn diverse online tools ontwikkeld waarmee de gebruiker zijn eigen voetafdruk kan bepalen (bijvoorbeeld de WNF-voetafdruktest).

Link

Global footprint network, Werkgroep Voetafdruk Nederland

Organisatie 

Global footprint network, Wereld Natuur Fonds

Doelgroep 

Bedrijfsleven, consumenten

Analyseniveau 

Nationaal, lokaal, product, keten, sector 

Thema's 

Energie en klimaat, afval, grondstoffen, landgebruik