De nitrogen footprint, of stikstofvoetafdruk, geeft een beeld van de hoeveelheid stikstof die dagelijks wordt gebruikt voor alle menselijke activiteiten. Het geeft een beeld van de druk die deze activiteiten veroorzaken op het milieu, bijvoorbeeld via verzuring, vermesting, klimaatverandering of bodemverschraling. Met de online tool kan de gebruiker zijn eigen voetafdruk bepalen.

Deze tool is momenteel beschikbaar voor de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Sectoren die in de tool beschouwd worden, zijn: voedselconsumptie, huisvesting, transport, goederen en diensten. 

Link

Nitrogen footprint

Organisatie 

N-Print team

Doelgroep 

Bedrijfsleven, overheden, consumenten

Analyseniveau 

Nationaal, lokaal, keten, sector 

Thema's 

Grondstoffen, landgebruik, energie en klimaat, bodem- water- en luchtkwaliteit