De water footprint, of watervoetafdruk, geeft een beeld van de hoeveelheid water die dagelijks wordt gebruikt voor alle menselijke activiteiten, zoals voor voedselproductie en kledingfabricage. Het biedt een indicatie voor de druk die deze activiteiten veroorzaken op de beschikbare zoetwaterbronnen.

De water footprint kan uitgerekend worden voor een enkel product, maar ook voor bijvoorbeeld een groot multinationaal-bedrijf. 

Link

Water footprint

Organisatie 

Water footprint network

Doelgroep 

Bedrijfsleven, overheden, consumenten

Analyseniveau 

Product, keten, sector

Thema's 

Grondstoffen, landgebruik