De Gemeentelijke Duurzaamheids Index ( GDI Gemeentelijke Duurzaamheids Index (Gemeentelijke Duurzaamheids Index)) is een set van indicatoren. Deze set geeft inzicht in de duurzaamheid van gemeenten en biedt de mogelijkheid de duurzaamheid met andere gemeenten te vergelijken.

De GDI gebruikt de Brundtland-definitie als uitgangspunt voor zijn definitie van een duurzame samenleving: Een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, die niet tekort doet aan de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien en waarin elk individu de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen binnen een stabiele maatschappij in harmonie met de omgeving. De GDI gaat daarmee uit van het brede begrip duurzaamheid dat elk van de drie dimensies omvat: mens & maatschappij; natuur, milieu & grondstoffen en economie.

De GDI is gevalideerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

Link

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Doelgroep 

Beleid/bestuurders (gemeenteniveau), onderwijs, maatschappelijke organisaties, burgers 

Analyseniveau 

Gemeente (Nederland) 

Thema's 

Arbeid, mensenrechten, onderwijs, welzijn en cultuur, voeding en gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, energie en klimaat, afval, biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit, concurrentie, economische prestaties