De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. De monitor laat zien op welke terreinen het vanuit duurzaamheid goed gaat en waar zorgen over zijn. Met de Monitor Duurzaam Nederland wordt bijgedragen aan de dialoog in politiek, beleid en wetenschap over een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

De monitor presenteert een verzameling factoren (zogenaamde indicatoren), die de duurzame ontwikkeling goed beschrijft. Drie belangrijke aspecten komen hierbij aan de orde: de toestand op dit moment (hier), de gevolgen van handelen in Nederland voor de mogelijkheden van een duurzame ontwikkeling elders in de wereld (daar) en de effecten van het huidige handelen voor de toekomst (later).

Link

Monitor Duurzaam Nederland (nationaal)

Organisatie 

Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)), Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau))

Doelgroep 

Beleidsmakers (gemeente tot nationaal niveau)

Analyseniveau 

Nationaal (Nederland) 

Thema's 

Arbeid, mensenrechten, onderwijs, welzijn en cultuur, voeding en gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, energie en klimaat, biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit, grondstoffen, concurrentie, economische prestaties