Op 25 september 2015 heeft de Verenigde Naties ( VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)) de "2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals" ( SDGs Sustainable Development Goals (Sustainable Development Goals)) aangenomen tijdens de Sustainable Development Summit. De 17 Sustainable Development Goals en 169 bijbehorende targets werden daar aangekondigd. Deze doelen bieden houvast aan met name beleidsmakers, maar ook aan bedrijven, in het vormen van een strategie voor duurzame ontwikkeling. De indicatoren die de SDGs zullen meten zijn, op basis van het resultaat van de ' UN United Nations (United Nations) Inter Agency Expert Group on SDGs' ( IAEG Inter Agency Expert Group (Inter Agency Expert Group)), in maart 2016 tijdens de jaarlijkse vergadering van de statistische commissie van de VN aangenomen.

Het Sustainable Development Solutions Network ( SDSN Sustainable Development Solutions Network (Sustainable Development Solutions Network)) mobiliseert wetenschappelijke en technische expertise uit universiteiten, de maatschappij en de private sector. SDSN is in 2012 opgericht door VN-secretaris Ban Ki-moon. SDSN ondersteunt de implementatie van SDGs op lokale, nationale en globale schaal. Het doel is om gezamenlijk te leren, de link tussen technische en beleidsontwikkelingen te houden en om duurzame ontwikkelingsproblemen op te lossen op lokaal, nationaal en globaal niveau. Dit wordt gestimuleerd door complete benaderingen van duurzaamheid te promoten. Op deze manier worden economische, sociale en milieuaspecten van duurzaamheid verbonden. Het SDSN-rapport "Indicators and a Monitoring Framework for the SDGs" geeft 100 'global monitoring indicators' en een groter aantal aanvullende 'national indicators'.

Link

Sustainable development goals VN (internationaal), 100 Proposed Global Indicators for the SDGs door SDSN

Organisatie 

Sustainable Development Solutions Network ( SDSN Sustainable Development Solutions Network (Sustainable Development Solutions Network)) van de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) 

Doelgroep 

Met name overheden, maar ook grote bedrijven 

Analyseniveau 

Lokaal tot mondiaal, maar met name gericht op (supra)nationale niveaus 

Thema's 

Arbeid, mensenrechten, onderwijs, welzijn en cultuur, voeding en gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, energie en klimaat, biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit, economische prestaties