ToDo Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling (Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling) staat voor Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling. ToDo is een eenvoudig instrument ontwikkeld door het universitair kenniscentrum Telos. Het stelt onder meer provincies en gemeenten en andere instellingen in staat om van een voorgenomen initiatief of beleidsvoornemen vooraf een beoordeling op duurzaamheidseffecten te maken.

Het instrument geeft geen eenduidig groen of rood licht aan beleidsvoornemens. Het is vooral bedoeld om systematisch na te gaan op welke wijze het beleid zal inwerken op algemene eisen die aan duurzame ontwikkeling worden gesteld. De waarde van het instrument is dan ook op de eerste plaats het identificeren van negatieve effecten of blinde vlekken. Daarnaast kan ToDo aangeven waar kansen liggen voor versterking van duurzame ontwikkeling. 

Link

Telos, Telos Publicaties

Organisatie 

Telos Instituut (Tilburg Universiteit)

Doelgroep 

Beleid

Analyseniveau 

Gemeente 

Thema's 

Arbeid, onderwijs, welzijn en cultuur, voeding en gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, energie en klimaat, biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit, grondstoffen, concurrentie, transparantie, economische prestaties